Istikla sērijasI


KĀDAS PAZĪSTAMAS SEJAS, PARĪZE
KĀDAS PAZĪSTAMAS SEJAS, PARĪZE
KĀDAS PAZĪSTAMAS SEJAS, PARĪZE
KĀDAS PAZĪSTAMAS SEJAS, PARĪZE

I KĀDAS PAZĪSTAMAS SEJAS, PARĪZE I

Izstāde notika Maison d Europe et d Orient, Latvijas dienu laikā 2008.gada jūnijā.

Autori: Pierre-Nicolas BOUNAKOFF (Francija) un

Bārbala GULBE (Latvija)

Projekts veidots, lai sapludinātu foto un stiklu, it kā divus mākslas novirzienus, vienā kopīgā sadarbības projektā. Mūsdienu instalācijas un stikla dizains iespējams tikai šķiet atšķirīgas mākslas disciplīnas, 21.gs-tā robežu, kur beidzas viena un sākas otra ir ļoti grūti novilkt.

Fotoportreti, kas ir stāsts par XXI gs. cilvēku amnēziju, atmiņas aizsargmehānismiem un Ego dabu, apvienoti izstādē ar nosaukums „Quelques visages familiers“ tulkojumā „Dažas pazīstamās sejas“.

Tie atspoguļo gan uz izstādes autoru, gan skatītāju pieredzi un apzināto vai neapzināto atmiņu. Līdzīgi, kā atrodoties tālu prom no mums tuviem cilvēkiem, to vīzijas apciemo mūs un mēs atpazīstam to pēc kā esam ilgojušies senāk.

» u z   t i t u l l a p u  «