Istikla sērijasI


MĀKOŅSĒRIJA 2
MĀKOŅSĒRIJA 2
MĀKOŅSĒRIJA 2
MĀKOŅSĒRIJA 2
MĀKOŅSĒRIJA 2
MĀKOŅSĒRIJA 2

I MĀKOŅSĒRIJA 2 I

Darbu cikls, kuru iedvesmas avots ir fizikāls process kondensācija, vieno nosaukums- Puff (angl.‘vēja elpas pūsma, dūmu tvaika mutulis, mākonis‘).

Kondesācija ir pretējs process ūdens iztvaikošanai. Mākoņi parādās, jo uz Zemes ūdens iztvaiko. Siltais gaiss ceļas gaisā, atdziest un tur esošais tvaiks kondensējas mazos ūdens pilienos, veidojot mākoņus. Kad mēs domājam par mākoņiem debesīs, mēs zinām, ka to kustību nosaka vējš, vēja pūsmas. Mākoņu un vēju dinamika dabā ir galvenais ko vēlos parādīt savos Puff objektos, kaut gan arī mierīgā laikā debesīs var mākoņus ieraudzīt.

 

» u z   t i t u l l a p u  «